Μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:

 
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές
 • Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων ΚΦΑΣ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)
 • Παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ-ΦΕΕ)
 • Ε.Τ.Α.Κ. – Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
 • Πλήρη παρακολούθηση Μισθοδοσίας
 • Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 • Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
 • Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις
 • Σύνταξη φακέλων
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • ΦΠΑ
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 • Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Επιχειρηματικά σχέδια