Μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:

 
 • Σύνταξη εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1
 • Σύνταξη εντύπου μισθωμάτων Ε2
 • Υπολογισμό τεκμηρίων διαβίωσης
 • Πόθεν Έσχες – Ανάλωση Κεφαλαίου
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
 • Αντιπροσώπευση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 • Σύνταξη του εντύπου Ε9 (στοιχείων ακινήτων)
 • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Σύνταξη και υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Δηλώσεις ΟΣΔΕ
 • Δηλώσεις ΑΣΕΠ