Υπηρεσίες

Η εικοσαετής και πλέον παρουσία μας στο χώρο και οι εμπειρίες που αποκτήσαμε από τη διαδρομή αυτή, μας καθιστούν ένα λογιστικο γραφείο με δυναμική, με πείρα, με άρτια τεχνογνωσία και με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες μας αναφέρονται σε επαγγελματίες και ιδιώτες και χαρακτηρίζονται από αποτελεσματικότητα, ποιότητα, ταχύτητα και υποστήριξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την οργάνωση, τον έλεγχο και την παροχή λογιστικών συμβουλών σε κάθε μορφής και μεγέθους οικονομική μονάδα.

Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε γνώση των αναγκών της επιχείρησης και του στρατηγικού της στόχου. Αντλώντας γνώση από τον εσωτερικό και διεθνή χώρο μπορούμε να διασφαλίσουμε μέσα από διαδικασίες ελέγχων αυστηρών προδιαγραφών την νομιμότητα και την ακρίβεια της οικονομικής αποτύπωσης.

Η εμπειρία  του γραφείου μας εγγυάται την ποιότητα, την σιγουριά αλλά και την εχεμύθεια.

Σας παραθέτουμε βασικές θεματικές ενότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών μας:

Θέματα Εταιριών

  • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις
  • Ενημέρωση Φορολογικών Βιβλίων
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  • Λογιστικοί και Διαχειριστικοί Έλεγχοι
  • Οικονομικές Εκθέσεις

Θέματα ιδιωτών

Ασφαλιστικά θέματα

  • Ασφάλειες αυτ/των
  • Ασφάλειες ζωής
  • Ασφάλειες πυρρός
  • Ασφάλειες κινδύνων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθερίου Βενιζέλου 48

Νεάπολη Θεσσαλονίκης

τηλ:2314061322

κιν:6946780246

sofosni10@gmail.com

Ακολουθηστε μας